آگلونما به چینی به گیاه همیشه سبز معروف می باشد یک گیاه زینتی که بومی مناطق گرمسیری می باشد.

شرایط نگهداری:
نور:نور متوسط نیاز دارد ،نور مستقیم پشت پنجره جنوبی مناسب نمی باشد.

آبیاری:برای آبیاری خاک با کمی رطوبت بود کامل آبیاری کنید و هفته ای یک نوبت اسپری آب از آبیاری با حجم زیاد بپرهیزید.

رطوبت:درفصل گرما یکی دو نوبت درهفته اسپری آب کنید و جزیره هم برای تامین رطوبتش کافی می باشد.

دما:این گیاهان هوای سرد کنار پنجره در زمستان یا روبروی کولر درتابستان را دوست ندارند وهر اندازه نقطه گرمتر ،بهتر می باشد.

خاک:خاک با زهکش مناسب و تخلیه شده بسیار مناسب می باشد ،خاکبرگ ترکیبی ملکه بهترین بستر میباشد.

کود :کود رشد به صورت ماهانه کوددهی کنید.

سرعت رشد :سرعت رشد آهسته تا متوسطی دارد و آگلونما نقره ای در ماه های گرم سال رشد زیادی دارد.

آگلونما با داشتن شرایط محیطی مناسب به گلدهی میرسد که بهتر هست گل کات شود تا انرژی گیاه صرف رشد بهتر ریشه و برگها شود.

مشکلات نگهداری آگلونما:
1- خشک شدن برگها؛خشک شدن به همراه زردشدن برگها میتواند به علت کم آبی باشد.

2-لوله ای شدن برگها:از مشکلات اصلی آگلونماست به علت خشکی هوا ایجاد می شودبرای اینکه برگها لوله ای نشوند گیاه را هفته ای یکی دونوبت اسپری آب یا جزیره درست کنیدوالبته کمبود مواد غذایی خاک هم باعث لوله ای شدن برگها میشود.

3-زرد شدن برگهای پایینی:زرد شدن برگهای پایینی یا قدیمی آگلونما به علت کمبودمواد مغذی خاک می باشد.(کودهی با کود رشد ملکه)

4-زرد شدن نوک برگها؛
1-4آفت زدن گیاه
2-4اگر برگهای زیرین زردشدن کمبودمواد مغذی خاک(کوددهی با کود رشد ملکه)
3-4آبیاری بیش از حد
4-4 سرد بودن هوای محیط

5-آویزان شدن برگها؛
1-5تشنه بودن گیاه
2-5نورخیلی کم
3-5محیط خنک و خشک
4-5آسیب ریشه گیاه
5-5تعداد زیاد برگها وازدیاد آنها درگلدان(بهتر هست درچندگلدان تقسیم کنید)

6-آفت شپشک آردآلود:از جمله آفت های آگلونما ست که با اسپری حشره کش ملکه در۳نوبت بافاصله ی ۱۰روز گیاه و خاک را سمپاشی کنید و گیاه را ازبقیه گیاهان جدا کنید.

7-زرد شدن ساقه ی گیاه؛نشانه ی بیماری قارچی هست که ساقه زرد شده راکامل خارج کنید و قارچ کش آبیاری کنیددرمان :(قارچ کش کاربندازیم ملکه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *