علائم کمبود پتاسیم در گیاهان

  • کمبود پتاسیم؛
    اگر نوک و حاشیه برگ های مسن و قسمت پایین گیاه شروع به زرد شدن و سوختگی میکنند نشان دهنده ی کمبود پتاسیم میباشد که با کود رشد جبران میشود.
فهرست