علائم کمبود نیتروژن در گیاهان

  • کمبود نیتروژن؛
    باعث زرد شدن عمومی برگ های مسن و قسمت پایین گیاه میشود.
    وبا کود رشد جبران میشود.
فهرست